19. marras, 2021

Valtuuston pitkä päivä ja aloitepommi


Maanantai 15.11. oli pitkä päivä valtuutetuille. Kello 10.00 aloitettiin ja päivä oli pulkassa n. klo 18. Kyseessähän oli talouskokous, jossa päätettiin ensi vuoden veroasteista sekä suunnitelmavuosista 2022 – 2025, jonka aikana valtava 14 – 15 miljoonan alijäämä pitää olla katettuna. Olemme jo lipsahtamassa kriisikunnaksi näiden alijäämien vuoksi, mutta vielä olisi aikaa korjata itse tilanne ja sitä me valtuutetut tietenkin haluamme.

Tuloveroprosenttia emme voi nostaa, koska se nousisi silloin kuntien keskiarvon yläpuolelle ja olisi yksi kriisikuntakriteeri lisää, joka laukeaisi. Siksi päätökseksi tuli, että se pysyy ennallaan. Ja koska hyvinvointialue tulee, niin tämä päätös veroprosentista kattaa myös vuoden 2023. Sen jälkeen meillä olisi pientä liikkumavaraa sen suhteen. Hyvinvointialueen tulo merkitsee sitä, että ”Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä”. Suora lainaus laista.
Samoin kiinteistöverot jätettiin ennalleen.

Kaikki muut ryhmät halusivat ottaa kuukauden aikalisän, jotta valtuutetuille olisi saatu lisää sisällöllistä tietoa esimerkiksi siitä, miten ja mihin leikkaukset kohdistuisivat. Nythän meille kerrottiin, kuinka paljon pitää säästää, mutta ei sitä, miten.


Vasemmistoliiton ryhmässä mielipiteet jakautuivat. Osa puolsi lisäaikaa ja osa ei. Päätökseksi tuli, että olemme eri mieltä muiden ryhmien kanssa, mutta emme äänestytä asiassa. Kirjaukseksi tuli siis, että valtuusto yksimielisesti päätti siirtää asian joulukuulle. Nythän meillä on sitten aikaa myös ryhmien välisille neuvotteluille, joita emme käyneet lainkaan, koska ryhmiä ei koskaan kutsuttu neuvotteluun. Tämä pieneksi neuvoksi kaupunginhallituksen pj Pekka Tiitiselle annettiin.


Toisena isona asiana keskusteltiin hallintosäännön uudistamisesta. Siellä on muutaman pykälän osalta vielä epäselviä kohtia, joihin halusimme muiden ohella tarkennuksia. Pykälät koskevat teatterin, museon sekä musiikkipuolen johtajien nimikkeitä. Esityslistassa oli, että hyväksyisimme museolle vetäjän, jonka tittelinä olisi ollut museovastaava. Perustelut olivat ohuet eli oli halu yhtenäistää näitä nimikkeitä. Silti esim. teatterilla on teatterinjohtaja. Museon hallinto eikä organisaatio ei edes tunne nimikettä museovastaava, vaan haulla löytyy suurin piirtein talonmiehiä.

Pitkän keskustelun ja monien eri esitysten ja peruutusten jälkeen päätökseksi tuli yksimielisesti se, että museovastaavan nimike muutetaan takaisin museonjohtajaksi. Samalla myös musiikkipuolen intendentti palautetaan omalle paikalleen. Hauskinta asiassa on se, että Vasemmiston hallitusryhmä esitti jo hallituksen kokouksessa samaa, mutta äänestyksen jälkeen jäivät yksin. Nyt sitten muut hallituspuolueiden jäsenet olivat yksimielisesti muutoksen takana. Politiikassa on paljon asioita, joita voi vain ihmetellä.


Kemin kaupunkistrategiasta käytettiin muutama puheenvuoro, jossa toivottiin, että se todellakin jalkautettaisiin kuntalaisille ja varsinkin kunnan työntekijöiden tietoon. Strategiaa on punnerrettu nyt muutama vuosi ja me valtuutetut ymmärrämme sen tärkeäksi työkaluksi toimissamme. Mutta miten saada myös työntekijät tietämään ja ymmärtämään kuntastrategian missiot ja visiot.

Konserniraportista ei taidettu käyttää yhtään puheenvuoroa. Tässä yhteydessä voi sen verran mainita, että taloussuunnitelmassa 2022 – 2025 on konserniyhtiöille Matkailu ja Kenve osoitettu tuloutuksia kaupungille, joita sopii ainakin epäillä realistisiksi. Matkailu koronan takia ja Kenve korjaustarpeiden sekä velkojen takia. Saa nähdä miten tuloutusten käy.

Lapin käräjäoikeuden lautamiehiksi 2021 – 2025 valittiin Heidi Anttila ja Ari Mäläskä. Meillähän oli kaksi paikkaa. Valitettavasti Mira Karhu jäi vaille haluamaansa paikkaa.

Kuntaliiton valtuuskuntaan äänestettiin listoja. Lapin piirin Vasemmistoliitto oli asettanut ehdokkaansa ja oli lista numero 3. Meidän porukasta listalla oli Albana Mustafi. Demareiden lista sai 14 ääntä ja meidän lista 10 ja muut vähemmän. Siinäkin meillä on hieman miettimistä.

Pertti Henttisen ja 22 muun valtuutetun aloite punkkirokotuksista kaikille Kemissä ei toteutunut. Sari Ekorre käytti hyvän puheenvuoron siitä, ettei saisi olla niin, että saman kadun eri puolet ovat eri asemassa rokotuksen suhteen, kuten nyt on.

Sosiaalidemokraattien aloite rautatieaseman kulkujärjestelyistä aiheutti enemmän keskustelua. Siellä on todellinen vaara, että joku jää vielä junan alle. Väylävirastolla ei ole suunnitelmaa, eikä kunnalla rahaa kulun turvalliseksi järjestämiseksi, joten odotellaan nyt sitten, että jotain kamalaa tapahtuu, että asiaan tulee muutos. Aloite on erittäin hyvä ja kannatettava, kuten yhdessä todettiin.


Sitten tulikin aloitepommi. Sosiaalidemokraatit esittivät aloitteen, jossa olivat mukana kaikki muut puolueet paitsi me ja Keskusta. ”Kaupungin toimintojen ja palveluiden järjestäminen ja tarjoaminen tavalla, joka tukee elinvoimaa ja työllisyyttä, lisää hyvinvointia sekä tasapainottaa taloutta”.

Juuri näitä asioita, joista olisimme syksyllä halunneet edelleen neuvotella muiden puolueiden kanssa. Oma veikkaukseni on se, että kyse on lapsellisesta näpäytyksestä meitä kohtaan, koska jätimme syksyllä valtuustosopimuksen hyväksymättä. Olimme Keskustan kanssa ainoat puolueet, joita ei edes kysytty tähän aloitteeseen mukaan.

Sitä, onko kyseessä alkutahdit jonkinlaiselle koaliitioajattelulle, en osaa sanoa. Joka tapauksessa se syö, ainakin omaa uskoani siihen, että demareiden kanssa olisi helppo tehdä yhteistyötä. Kyllä se pikemminkin viimeaikaisten puheiden jälkeen tuntui maton vetämiseltä yhteistyön alta.

Kari Hanhisuanto
Kemin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja