8. syys, 2021

Kemin taloudellinen tilanne

Kemin kaupunginvaltuuston valtuustokauden 2021-2025 toinen kokous pidettiin maanantaina 6.9. Esityslistalla oli asioita, jotka kuvastavat Kemin kaupungin taloudellista tilannetta juuri nyt ja tietenkin niitä syitä, miksi tähän tukalaan tilanteeseen on jouduttu.

Kemin kaupungin talouden kumulatiivinen alijäämä yltänee vuoden 2021 osalta noin 8-9 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahat perusturvatoimialalle. Nettomenojen lisäys on tällä hetkellä kyseisellä toimialalla 5,526 miljoonaa euroa.

Kemin kaupunki on siirtymässä prosessiorganisaatiomalliin ja tuon johtamis- ja toimintamallin odotetaan tuottavan lisää tehokkuutta palvelujen tuottamiseen ja siten osittain myös kustannussäästöjä.

Uusi toimintamalli ja muutokset työtehtävissä edellyttävät, että kaupunki käy yhteistoimintalain mukaiset YT-neuvottelut henkilöstön kanssa. Tietenkin taloudelliset säästötavoitteet ovat yksi tärkeä asiakokonaisuus neuvotteluissa.

Valtuutetut, lähinnä vasemmistoliiton riveistä, asettivat kysymyksiä kaupngin virkahenkilöille.
Millaiset taloudelliset tavoitteet kaupungin johto on asettanut neuvotteluille ja miten henkilöstöä on informoitu neuvottelujen aloittamisesta?

Huolena valtuutetuilla oli tietenkin se, miten mahdolliset säästötavoitteet vaikuttavat työsuhteisiin ja onko viimeisenä vaihtoehtona jopa mahdollisia irtisanomisia.

Samalla tuotiin esille Kemin kaupungin julkikuva. Millaisen signaalin YT-neuvottelujen käynnistäminen antaa omalle henkilöstölle ja miten nuoret motivoituvat kouluttautumaan täällä Meri- Lapin alueella, eli tarjoaako kotiseutu heille elämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa?


Valtuustolle tuotiin myös tiedoksi Mikko Koivulehdon (vas) aloitteeseen liittyvä selvitys. Aloitteessa esitetään, että Kemin kouluissa ja päiväkodeissa ryhdyttäisiin kahden vuoden pilottikokeiluna opettamaan erillisenä omana oppiaineena mielenterveys-, tunne- että vuorovaikutustaitoja.

Kyseinen aloite on otettu osaksi hyvinvointilautakunnan projektia. OKM :n hankehaku avaa mahdollisuuden ottaa Koivulehdon esittämä aloite huomioon kaupungin toiminnassa.


Reijo Viitala
Kaupuginvaltuuston puheenjohtaja (vas)