7. kesä, 2021

Kuntapäättäjän DNA

7.6.2021
Mistä on hyvä kuntapäättäjä tehty?
Yle julkaisi kevättalvella politiikantutkijan teesit asiasta. Tutkija oli laittanut juttuun kymmenen eri osa-aluetta tai kysymystä, joihin kuntapäättäjän tulisi kiinnittää huomiota ja ottaa niistä selvää.

Luin ne kyllä tunnollisesti läpi, mutta nyt, kun olen neljä vuotta ollut valtuustossa, en oikein löytänyt niistä kaikista yhtymäkohtia omaan uraani kuntapolitiikassa.
Olenko sitten huono kuntapäättäjä? En haluaisi yksinkertaistaa asiaa näin.


* * *

Kuntapäättäjän ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea. Sen tajuamiseen minulla meni ehkä liikaa aikaa. Totta kai on hyvä, että tietää taloudesta, vanhustenhoidosta, kaavoituksesta, hankkeista, varhaiskasvatuksesta ja kaikista muistakin asioista jotain, mutta kaikkea ei voi, eikä tarvitse tietää.

Kaupungin organisaatiossa on henkilöitä, joiden täytyy työnsä puolesta tietää omasta alueestaan kaikki. Valtuutetun kannattaa olla utelias ja kysyä heiltä asioiden oikeellisuudesta. Kokemukseni on, että he vastaavat mielellään valtuutetuille. Täytyy vain olla rohkeutta kysyä.

Hyvä kuntapäättäjä ottaa asioista selvää, ja muodostaa itse käsityksensä kulloisestakin asiasta. Ja hän pitää siitä myös kiinni. Mielipidettä ei pidä vaihtaa puolueen, virkamiehen tai kenenkään muun vuoksi. Ainoastaan, jos joku pystyy perustellusti osoittamaan oman mielipiteesi vääräksi. Silloin sitä pitää pystyä muokkaamaan ja jopa muuttamaan.

Kuntapäättäjän pitää olla kuunteleva, utelias ja aktiivinen. Näillä kolmella piirteellä pärjää jo hyvinkin pitkälle. Kuunteluun liittyy tietenkin mausteena se, että sinun täytyy olla kiinnostunut siitä, mitä sinulle kerrotaan. Jos asia menee pääsi läpi pysähtymättä, mitään merkkiä jättämättä, et ole silloin kuullut. Olet ollut kuuntelevinasi ja se on välinpitämättömyyttä.

* * *

Hyvä kuntapäättäjä pitää aina kiinni siitä, että päätökset, joita tehdään, koituvat kuntalaisten hyväksi. Silti myös kuntalaisten kannalta huonot päätökset voivat olla pitkällä aikajänteellä hyväksi kuntalaisille. Esimerkkinä käy hyvin tämä nykyinen taloudellinen tilanne. Seuraava valtuusto joutuu tekemään ”huonoja” päätöksiä. Ne ovat pakollisia, jotta tulevaisuus olisi täällä asuville ihmisille parempi ja valoisampi kuin nykyisyys.

Kari Hanhisuanto