Verovaroilla maksettavista palveluista on päätettävä yhteisesti

3.11.2017 Kemin Vasemmistoliitto ry:n kannanotto

Verovaroin rahoitetun palvelun tarkoituksena on tuottaa kansanterveydelle mahdollisimman paljon hyötyä. Sen sijaan yksityisen sosiaali- ja terveyshoidon tarkoituksena on tuottaa omistajilleen jaettavaksi sijoitustuottoa. Tämän perusasian vuoksi julkinen ja yksityinen järjestäminen ja tuotanto ovat eri asioita myös tavallisen kansalaisen näkökulmasta.

Länsi-Pohjaan suunnitellaan soten yhteisyritystä terveysjätti Mehiläisen pääomistuksen varaan. Suunnitelman mukaan kunnat ostavat yhteisyritykseltä 15 vuoden sopimuksella palveluja n. 1 n. miljardin euron edestä. Summasta maksetaan alkuvaiheessa vuosittain n. 72milj euroa. Siihen sisältyy luonnollisesti yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Tässä tapauksessa 5 %:n voittotavoite tarkoittaisi 3,5 – 4,0 milj. euroa/vuosi. Kansainvälisille sijoittajille menevä osuus on pois alueen sotepalvelujen omista investoinneista ja kehittämistyöstä. Siitä on syytä olla erityisen huolestunut.

Yhteisyrityksen valmistelu on tuottanut mallin, joka mahdollistaa täydellisen kermankuorinnan sotepalveluissa. Yhtenäiset hoitopolut eivät toteudu ja potilaiden pallottelu on suuri riski. Kunnille hoidettavaksi jäävät paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat vanhuspalveluissa, lastensuojelussa, mielenterveystyössä ja päihdetyössä. Jos kunnat sitoutuvat maksamaan pörssiyhtiölle kiinteän hinnan voittomarginaaleineen, ei tuosta summasta ole siirrettävissä rahoja sinne, missä tarve on suuri, ja jopa kasvava. Erityisesti vanhustyöhön.

Yhteisyrityksen perustamisen myötä kuntien maksettavaksi on tulossa myös ns. vanhojen eläkkeiden maksuja Kuntien eläkevakuutuksen laskelmien mukaan 3-3,6 miljoonaa euroa vuodessa. Jostakin ne on maksettava.
Yhteisyritys ei voi saada terveyskeskusten ja sairaalan toiminnasta sijoittajilleen jaettavaksi voittoa muualta kuin vähentämällä henkilökuntaa. Se merkinnee sadan ammattilaisen vähentämistä vuosittain.

Sote- ja maakuntalainsäädäntöä ei ole vielä olemassa. Sen sijaan meillä on perustuslakivaliokunnan päätös, jolla torjutaan pakkoyhtiöittäminen sotepalveluissa perustuslain vastaisena. On myös terveydenhoitolakiin perustuvat asetukset, jotka määrittävät alueilla tehtävää päivystystä ja ohjaavat keskittämään leikkauksia ja eräitä terveydenhuollon toimenpiteitä. Olennainen muutos näissä asetuksissa on se, että asetukset velvoittavat yliopistosairaalat määrittämään koko toiminta-alueellensa julkisten sairaaloiden tehtäväjaon ja raportoimaan siitä ministeriölle. Niinpä merkittävä päätösvalta Länsi-Pohjan toiminnasta on siirtynyt Ouluun, Pohjois-Suomen erityisvastuualueelle. Jos yhteisestä tehtäväjaosta ei pystytä sopimaan, asian ratkaisee valtioneuvosto.

Nämä verovaroilla tuotettuja palveluja koskevat säädökset sitovat samalla tavalla sekä yksityistä että julkista toimintaa. On harhaanjohtavaa puhua, että yhteisyritys tulee ja pelastaa Länsi-Pohjan keskussairaalan. Ratkaisevaa on se, millaiset tehtävät Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidolle saamme neuvoteltua koko Pohjois-Suomea koskevaan järjestämissopimukseen.

Vasemmistoliiton Kemin kunnallisjärjestön vuosikokous

Mauri Jaakkonen PAU:n liittovaltuustoon

Mauri Jaakkonen.

16.6.2017
Kemin Vasemmistoliiton jäsen Mauri Jaakkonen (57) on valittu Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) liittovaltuustoon. Valinta tehtiin PAU:n liittokokouksessa Helsingissä 7.-9. kesäkuuta. Jaakkonen oli yksi liittokokouksen neljästä puheenjohtajasta.

Jaakkonen on PAU:n Kemin osaston luottamusmies. Hän on myös Kemin Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan ja Vasemmistoliiton Lapin piirihallituksen jäsen. Hän on ammatiltaan postimies.

 

Tommi Sauvolainen uuden Teollisuusliiton valtuustoon

Tommi Sauvolainen.

16.6.2017
Kemin Vasemmistoliiton jäsen Tommi Sauvolainen (47) on valittu uuden Teollisuusliiton valtuuston jäseneksi. Valinta tehtiin Metalliliiton ylimääräisessä liittokokouksessa 17.5. Samassa kokouksessa Metallityöväen Liiton nimi muutettiin Teollisuusliitoksi.

Outokummun Tornion tehtaalla työskentelevä Sauvolainen on ammatiltaan crk-sulattaja. Hän on työpaikkansa ensimmäinen varapääluottamusmies.

Tämän vuoden kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdokkaana ollut Sauvolainen sai 42 ääntä, mikä riitti 11. varavaltuutetun paikkaan. Kemin uusi kaupunginvaltuusto valitsi 12. kesäkuuta Sauvolainen kaupunginhallitukseen Jouko Pasojan varajäseneksi.