Kati Tervo: Lapin teollisuus, työpaikat ja investoinnit vaativat vahvaa edunvalvontaa

Kansanedustajaehdokas Kati Tervo (vas).

13.2.2019

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen vuoden 2017 tietojen mukaan Meri-Lapin teollisuuden vienti muodostaa noin 7,2% Suomen kokonaisviennistä ja alueen toimialojen liikevaihto muodostaa noin 62 % koko Lapin

toimialojen liikevaihdosta. Alueen teollisuuden liikevaihto on 6,2 miljardia € ja se työllistää yli 8200 työntekijää. Alueen teollisuus vaikuttaa välillisesti noin 25 000 työpaikkaan ja Meri-Lapin osuus on noin 37 % Suomen metalliteollisuuden tuotannon arvosta.

Näiden lukujen valossa on käsittämätöntä, että monet Lappiin suunnitteilla olleet investoinnit ovat jääneet ilman rahoitusta valtion budjetissa. Näiden lukujen valossa voimme hyvällä syyllä kysyä, miksi Ajoksen sataman syväväyläys on vielä tekemättä? Miksi valtatie E 21:n rahat loppuivat Lapin maakunnan etelärajalle? Pelkästään Kemi-Oulu-välillä kulkee vuorokaudessa lähes 1000 rekkaa. Nykyisellä tieratkaisulla tilanne on kestämätön, koska se on sekä liikennemäärien kasvamisen este että myös vakava turvallisuuskysymys. Samalla välillä tehdään paljon mm. työmatka-ajoja, joten herää kysymys, että kuinka monta onnettomuutta pitää vielä tapahtua, että tuo tieosuus tulee kuntoon.

On totta, että Lapin maakunta on erityinen pitkine välimatkoineen ja harvaan asuttuine alueineen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö täällä voisi asua ja elää ja maakunta olisi elinvoimainen. Kaikki eivät halua asua kasvukeskuksissa. Monesti kuulee sanottavan, että pääkaupunkiseutu elättää muuta Suomea. Olen itse tähän monesti vastannut, että meillä Lapissa on metsät ja malmit, joten missä ne rikkaudet tosiasiassa sijaitsevat?

Mitä siis pitäisi tehdä? Tarvitsemme vahvaa alueellista edunvalvontaa, jotta maakuntaan saadaan lisää investointeja ja sitä myöten uusia työpaikkoja. Tällaisia investointeja voisivat olla esimerkiksi datapalvelinkeskukset. Jo toiminnassa oleva teollisuus sekä suunnitteilla olevat kaivos- ja biodieseltehdashankkeet ympäri Lappia tarvitsevat muun muassa toimivat logistiikkayhteydet rata-, tie-, ja meriteitse. Tarvitaan uudistuksia verotuksessa ja päätöksiä, jotka eivät heikennä olemassa olevan teollisuuden kilpailukykyä tai estä uusien työpaikkojen syntymistä alueelle, mutta joiden tuloksesta myös paikalliset kunnat ja kaupungit voisivat saada osansa. Tarvitaan myös alueellisen kuljetustuen säilyttämistä pitkien välimatkojen vuoksi.

Tarvitaan myös linjauksia ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta tavoitteita asetettaessa pitää olla varovainen, ettemme itse ole toiminnallamme edesauttamassa toimintojen siirtämistä halpatuotantomaihin ja sitä myötä saastuttavimpiin maihin. Suomalainen teollisuus on itsessään ympäristöteko, koska täällä toiminnassa olevat yritykset ovat sitoutuneet hyvin nykyiseen ympäristölainsäädäntöön. Lapin teollisuuden tuotteet ovat ainutlaatuisia ja niillä on maailmanlaajuisesti kova kysyntä, joten ne kannattaa tuottaa Suomessa mahdollisimman ympäristöystävällisesti, kuin että ne tuotettaisiin jossain muussa maassa vähemmän ympäristöystävällisesti. Tämä on hyvä muistaa tehdessämme linjauksia, rajauksia ja päätöksiä ilmastonmuutosta koskevissa asioissa.

Lapin maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseen jatkossakin, tarvitaan vahvaa aluepolitiikkaa alueen kansanedustajien toimesta. Sinä päätät kevään vaaleissa, ketkä edustavat Lappia seuraavan vaalikauden eduskunnassa. Sinun ääni merkitsee.

Kati Tervo
Kansanedustajaehdokas (vas.)
Kemi, Lappi