94 Molkoselkä Tiina, 24, sairaanhoitajaopiskelija, lääketeknikko.