Hyvinvointi tehdään yhdessä -tapahtuma 4.2.2017

Kemin Aikamme Naisten ja Kemin Vasemmistoliiton Hyvinvointi tehdään yhdessä -tilaisuudessa 4.2.2017 keskusteltiin mitä ihmiset toivovat Kemin kaupungin tekevän asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskustelua veti Riitta Luosujärvi, ja mukana olivat muiden muassa Kemin Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jouko Pasoja, valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Henttinen ja valtuutettu Anneli Mikkanen.

 Tilaisuudessa nousi esille seuraavia ajatuksia:

 • Vanhuksille palvelukoteihin tulee saada viriketoimintaa. Kaupunki voi edellyttää, että kukin toimipiste nimeää jonkun hoitajista idea-/virikehoitajaksi, jolla on vastuullaan viriketoiminnan järjestäminen.
 • Kemin kulttuuritointa ei saa tappaa.
 • Erityislasten syrjäytymisen estämiseksi: esim. diabetes-lapset eivät voi osallistua retkille ja leireille  silloin, kun he eivät osaa vielä itse pistää. Mukaan tulisi saada pistotaitoinen hoitaja.
 • Maahanmuuttajien lapsille tulisi järjestää toimintaa syrjäytymisen estämiseksi. Järjestöjä voi tukea tässä työssä siten, että järjestöt saisivat tiloja ilmaiseksi käyttöönsä, jolloin maksut osanottajille pienenisivät.
 • Kouluihin tulee saada välipala.
 • Työelämän pelisääntöjä korjattava: lähellä eläkeikää olevia ei saa potkia työstä
 • Asiakaspalvelua esim. pankeissa tulee parantaa.
 • Kuntalaiset digitalisaation uhreina: kaikki eivät omaa tietokonetta eivätkä osaa käyttää sitä. Kunta voi perustaa ohjanta- ja neuvontapisteen erilaisten palveluiden käytön opastamiseen, sekä netti- että muut palvelut.
 • Eläkeläisten kuljetuspalvelut kuntoon: etuja vähennetty, monella ei ole varaa maksaa itse.
 • Koulu-, päiväkoti- yms. kiinteistöt tulee saada kuntoon.
 • Terveyskeskusmaksut pois.